Мозайко-шлифовачна глава

Мозайко-шлифовачната глава /челарка /, служи за шлифоване на мозайки и др. подобни повърхнини. Електродвигателя е с двойна степен на защита. Въртящия момент се предава с гъвкав вал.

Chelarka

Технически данни

Тип

 ЗадвижванеМощност
/kW/
Обороти
/ min -1 /
Гъвкав
вал
/ L /
Посока на въртене
МГ ER80-2- 202,028003300÷6000дясна