Вибромаси

Вибромасите са предназначени за изработване на бетонни строителни елементи / тротоарни плочки, железобетонни блокове и др./ за сгъстяване на ронливи материали в контейнери и барабани, за сгъстяване на формовачна смес.

Вибромасите също така могат да бъдат използвани за изпитване на изменението на здравината на електронните и механически възли на различни изделия и прибори.

Фирмата изработва вибромаси по индивидуални проекти, по съгласувани с поръчителя изисквания, с използване на различна номенклатура на вибраторите с общо предназначение.

Vibromasa

Технически данни


Тип

 Работна площ /mm/
Инсталирана мощност /kW/
Честота на колебанията /Hz/
ВМ 10001000 х 600 х 8000,5525 /50
ВМ 12001200 х 800 х 8000,7525 /50
ВМ 15001500 х 1000 х 8001,125 /50

Захранващо напрежение: трифазно ~ 380v / 42v. Монофазно ~ 220v.