Вибросито

Виброситото e предназначено:

  • за пресяване на различни видове насипни товари - пясък, формовачна смес, зърно и др. подобни;
  • за отделяне на отливките от формовачната смес;

Състои се от вибратор ВВР, закрепен на работна рама, към която е монтирано устройство за пресяване, отделяне.


Vibrosito

Технически данни


Тип

 Работна площ /mm/
Инсталирана мощност /kW/
Честота на колебанията /Hz/
СП 30003000 х 2000 х 8001,1 - 2бр.25 /50
СП 20002000 х 1000 х 8000,75 / 1,125 /50
СП 12001200 х 600 х 8000,37 / 0,5525 /50

Захранващо напрежение: трифазно ~ 380v / 42v. Монофазно ~ 220v.

Фирмата изработва вибросита с размери, по задание на клиента.